Menu Close
Opkweek en levering van stekken van tropische planten
Propagation and delivery of cuttings of tropical plants
Размножение и доставка черенков тропических растений

Kili Holland

De nadruk ligt bij Kili Holland op het exclusief vermeerderen van stekken in opdracht van de afnemers.
The key activity of Kili Holland is exclusive propagation of cuttings by order of the customers.
Основной деятельностью компании Кили Холланд является производство эксклюзивной рассады под заказ.
Kili Holland biedt de mogelijkheid om uw vermeerderingsprogramma over te brengen naar een locatie die vanwege ideale klimatologische omstandigheden vrijwel onbeperkte mogelijkheden biedt. Wij gaan graag een langere samenwerking met u, als klant, aan.
Kili Holland is offering an opportunity to place your propagation programme in a location which is providing unlimited possibilities due to optimal climate conditions. We are willing to establish a long-term partnership with you as a client.
Кили Холланд предлагает возможность реализовать вашу программу по выращиванию в регионе, который благодаря идеальным климатическим условиям открывает практически безграничные возможности. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами.

Onze werkwijze
Our method
Наша деятельность

Hoe werken wij:
How we work:
Как мы работаем:

De activiteiten van Kili Holland beperken zich niet alleen tot het op aanvraag leveren van producten, maar ook op gebied van teeltplanning, teeltbegeleiding en vermeerderingsprogramma’s met onze leveranciers.
Besides delivering cuttings we also work together with our suppliers on cultivation planning, supervision and renewing programmes. Kili has many years of experience in that.
Помимо поставки рассады под заказ, мы также занимаемся планированием выращивания, агрономическим сопровождением и программами размножения совместно с нашими поставщиками. Кили Холланд имеет многолетний опыт в данной области.

Waar werken wij:
Where we work:
Где мы работаем:

Wij werken vanuit Groningen waar ons hoofdkantoor is gevestigd. We begeleiden de planning en opkweek van uw teelt in b.v. Tanzania, Ethiopië of Rusland. De omstandigheden zijn in ieder land weer anders.
We are working from Groningen, The Netherlands where our main office is located. We supervise planning and cultivation of your crops in several locations, for example Tanzania, Ethiopia or Russia. Circumstances in each location are different.
Мы ведем свою деятельность из города Гронинген, Нидерланды, где расположен наш головной офис. Мы контролируем планирование и выращивание Вашей рассады в Танзании, Эфиопии или России.

Met wie werken wij:
With whom we work:
С кем мы работаем:

Onze afnemers zijn toonaangevende kwekers in Europa. Zij beleveren o.a. de Ikea, Tuinland, Lidl, Aldi, OBI, ect. Onze afnemers verlangen de ultieme perfectie als het gaat om stekken.
Our clients are leading growers in Europe. They deliver their products to such companies as Ikea, Tuinland, Lidl, Aldi, OBI, et cetera. Together with our clients we’re striving to produce uniform cuttings of high quality.
Наши клиенты – это ведущие цветоводческие хозяйства Европы. Они поставляют свою продукцию таким покупателям, как Икея, ОБИ, Туинланд, Лидл, Алди и другие. Совместно с нашими клиентами мы стремимся производить однородную рассаду высокого качества.